The Blue Happy Bacon

Het leukste popkoor van Oost Groningen

Ons popkoor is een vereniging met leden en een bestuur. Ons bestuur bestaat uit 7 leden:

Voorzitter                           : Cisca Oosterhuis

Secretaris & PR                 : Johanna Brader

Penningmeester                 : Saskia Uittien

Notulist                              : Connie Wissink

Algemeen lid                     : Annelies Staal

Algemeen lid                     : Ria Grijze

Algemeen lid                     : Peter Dost