RABO Club Support

Vanaf 4 tot 26 september kan er weer worden gestemd voor de Rabo Club Support Actie, een actie die ons ieder jaar een mooi bedrag oplevert.
Dit jaar willen we de opbrengst gebruiken voor de aanschaf van banners en het optimaliseren van onze geluidsinstallatie.
Iedereen die een rekening heeft bij de Rabobank kan stemmen. Om te kunnen stemmen moet je wel lid zijn van de Rabobank. Dit is kosteloos voor rekeninghouders. Het gaat als volgt: inloggen bij Rabobank, ga naar Service, ga naar Lidmaatschap.
Hierna kun je je stem uitbrengen voor ons koor. Ga naar Rabo Club Support en dan naar Stemmen. Je kunt ook familie en vrienden vragen om hun stem op ons uit te brengen, want: hoe meer stemmen we krijgen, hoe groter het bedrag dat we ontvangen.
Vorig jaar hadden we 31 stemmen en we hopen er dit jaar nog wat meer te krijgen. Vraag dus ook je familie, vrienden en kennissen om op ons te stemmen!
We staan onder de letter T van The Blue Happy Bacon. Ook kun je in de zoekbalk onze naam invoeren: The Blue Happy Bacon