Bestuur

Ons popkoor is een vereniging met leden en een bestuur. Ons bestuur bestaat uit 6 leden:

  • Voorzitter: Cisca Oosterhuis
  • Secretaris: Marrie Westerbeek
  • Penningmeester: Anny Boekhorst
  • Notulist: Conny Wissink
  • Algemeen lid: Annelies Staal
  • Algemeen lid: Ria Grijze

Voor contact met het bestuur kunt u een e-mail sturen naar info@thebluehappybacon.nl.